Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
326
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
101
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 13/06/2024 10:50:26

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
0
Đang online: 0
Hôm qua: 0
Tháng trước: 0
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 22 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  6/2024
  66,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 11 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  5/2024
  78,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13 hồ sơ
 • Quá hạn 11 hồ sơ
 • Tháng
  4/2024
  54,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 16 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 7 hồ sơ
 • Quá hạn 9 hồ sơ
 • Tháng
  3/2024
  43,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 32 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 7 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  2/2024
  57,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 133 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30 hồ sơ
 • Quá hạn 5 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  85,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 170 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  91,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 162 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44 hồ sơ
 • Quá hạn 11 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  80,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 218 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23 hồ sơ
 • Quá hạn 9 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  71,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 115 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 8 hồ sơ
 • Quá hạn 5 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  61,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 169 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  92,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 208 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  88,9% đúng hạn
Giới thiệu

THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG

thông báo

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ đảm bảo cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Dịch vụ công trực tuyến còn lại

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
thu phí