Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
815
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
241
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 20/09/2021 08:58:28

Số lượt truy cập
7156
Đang online: 1
Hôm qua: 252
Tháng trước: 2551
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 228 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 90 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84 hồ sơ
 • Quá hạn 6 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 209 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  93,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 11 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 11 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 6 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 7 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 7 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 9 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  100% đúng hạn
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ