Số lượt truy cập
5455
Đang online: 1
Hôm qua: 155
Tháng trước: 4232
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 12 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  66,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 301 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 167 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 146 hồ sơ
 • Quá hạn 21 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  87,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 157 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 300 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 76 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 237 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 91 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 85 hồ sơ
 • Quá hạn 6 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  93,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 195 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  93,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 9 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 6 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 77 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 7 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 7 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 11 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  100% đúng hạn
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ