Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
1.221
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn
31
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 23/06/2021 23:13:51

Số lượt truy cập
5708
Đang online: 2
Hôm qua: 984
Tháng trước: 0
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 402 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 910 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37 hồ sơ
 • Quá hạn 11 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  77,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 8 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 0 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  100% đúng hạn
Giới thiệu
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ