Một phần  Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt)

Ký hiệu thủ tục: X-HCTP28
Lượt xem: 1348
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc, trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Bản sao chứng thực


Phí

0

Lệ phí

Lệ phí chứng thực bản sao: 2.000 đồng/trang. Nếu tài liệu nhiều trang, 2 trang đầu mỗi trang 2.000 đồng, từ trang thứ 3 trở lên mỗi trang thu 1.000đ, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản. (áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc dạng không được miễn thu phí, lệ phí)

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký - Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; - Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP; - Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu thu lệ phí và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì ra phiếu hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
- Bản chính;
- Bản sao các giấy tờ cần chứng thực.
Lưu ý: các giấy tờ xuất trình khi thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính được lập thành một bộ hồ sơ

File mẫu:

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây: - Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo. - Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung. - Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. - Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. - Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi Quay lại