• abc
 • BỘ THỦ TỤC
 • Tra cứu hồ sơ
 • DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TRUYẾN
 • THỐNG KÊ

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 1001 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  1 TT000

  Thủ tục Thanh Nhi 000

  Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Còn lại
  2 test_lephi_1_00 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương An toàn bức xạ hạt nhân UBND Huyện Cai Lậy Còn lại
  3 HDDN00 Đăng ký doanh nghiệp nhiều thủ tục cùng lúc (đăng ký, chấm dứt, tách công ty......) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Còn lại
  4 TT_TEST_1 thủ tục test nhi-test Lĩnh vực iGate V2 Cơ quan Thử nghiệm Toàn trình
  5 VTLT-01 Ký ban hành văn bản. Văn thư lưu trữ Đại học Vinh Một phần
  6 TT_HUYEN_XA Thủ tục chuyển cấp huyện xã Bảo trợ xã hội Đại học Nam Cần thơ Một phần
  7 LIEN_THONG_THU_TUC_CON Thủ tục liên thông (thủ tục con) Lĩnh vực dùng cho thủ tục cấu hình phối hợp Đại học Nam Cần thơ Còn lại
  8 LIEN_THONG_THU_TUC_GOC Thủ tục liên thông (thủ tục gốc) Lĩnh vực dùng cho thủ tục cấu hình phối hợp Đại học Nam Cần thơ Còn lại
  9 TT_TEST_LE_PHI Thủ tục test lệ phí Lĩnh vực chuyển cấp Cấp Quận/huyện Một phần
  10 TT_TEST_RE_NHANH Thủ tục test rẽ nhánh Lĩnh vực chuyển cấp Cấp Quận/huyện Một phần
  11 TT_GIAY_CHUNG_NHAN Thủ tục test giấy chứng nhận Lĩnh vực liên quan nghiệp vụ xử lý hồ sơ Cấp Quận/huyện Còn lại
  12 TT_TEST_TNL Thủ tục test trả ngược lại Lĩnh vực liên quan nghiệp vụ xử lý hồ sơ Cấp Quận/huyện Còn lại
  13 TEMPLATE_GIAY_TO Thủ tục xuất template giấy tờ Lĩnh vực xuất template giấy tờ Cấp Quận/huyện Một phần
  14 2.000181.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Hộ tịch Cấp Quận/huyện Một phần
  15 2.000976.000.00.00.H08 2.000976 Thủ tục liên thông ILIS Đất đai VNPT Bình Định Một phần
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC