Một phần  test nop online

Ký hiệu thủ tục: test nop online
Lượt xem: 1486
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Cơ quan giải quyết ; cfsdddddđ

csczcsdassadasa

Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 02943.826667 
 
- Qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://dichvucong.travinh.gov.vn mục nộp qua mạng.
 
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

111

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đương thủy nội địa.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Trung tâm hành chính công. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ, đầy đủ, hợp lệ thì ra biên nhận, hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp hồ sơ  thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại.
Bước 3: Cá nhân hoặc tổ chức đến nhận Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả Trung tâm Hành chính công.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu:
      Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ, 
      Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ. 
 

 


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (theo mẫu 1 phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa)


- Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính) hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.


- 02 ảnh cỡ 3x4 của người đề nghị cấp giấy chứng nhận.

 

File mẫu:

- Được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

- Được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với hàng công nghiệp nguy hiểm vận chuyển theo quy định hiện hành về an toàn lao động.

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quy định trên còn phải được cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.