Một phần  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh VTU

Ký hiệu thủ tục: VTU0001
Lượt xem: 1609
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

sdsdf

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

sdsd

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

10000

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

sdsdf

đsfdsf

dsfds

File mẫu:

Không