Toàn trình  Test Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: HC_OLINE_02
Lượt xem: 1231
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

HC_OLINE_02

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hóa Chất
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

HC_OLINE_02

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

100

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

HC_OLINE_02

HC_OLINE_02

HC_OLINE_02

File mẫu:

Không