Toàn trình  Đăng ký khai sinh _ HTTP

Ký hiệu thủ tục: XTTM07
Lượt xem: 1533
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở công thương 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

123

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

1

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Test thay đổi quy trình from người nộp 

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 

- Trường hợp hồ sơ Thông báo đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (Sở Công Thương chỉ theo dõi không xác nhận).

 

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để bổ sung đúng thủ tục theo qui định.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

 

Riêng hồ sơ gửi qua đường bưu điện: văn thư đóng dấu công văn đến, chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ, hợp lệ Sở Công Thương chỉ theo dõi không xác nhận; nếu chưa đủ, hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến, Sở Công Thương có văn bản trả lời không chấp nhận chương trình khuyến mại, hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. 

 


Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

 


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 


- Trường hợp hồ sơ Thông báo đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (Sở Công Thương chỉ theo dõi không xác nhận).

 


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để bổ sung đúng thủ tục theo qui định.

 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

 


Riêng hồ sơ gửi qua đường bưu điện: văn thư đóng dấu công văn đến, chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ, hợp lệ Sở Công Thương chỉ theo dõi không xác nhận; nếu chưa đủ, hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến, Sở Công Thương có văn bản trả lời không chấp nhận chương trình khuyến mại, hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. 

 

File mẫu:

Không