Một phần  Thủ tục test 24098

Ký hiệu thủ tục: TEST_THU_TUC_24098
Lượt xem: 1187
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Thủ tục test 24098

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

1 ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

5

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Thủ tục test 24098

Thủ tục test 24098

Thủ tục test 24098

File mẫu:

Không