Một phần  Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu thủ tục: XTTM05
Lượt xem: 1679
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương Tiền Giang b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc nhận qua đường bưu điện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đủ, hợp lệ. - Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện: cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho thương nhân; - Trường hợp từ chối cấp: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ, hợp lệ, SCT phải thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản xác nhận

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005; - Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; - Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để bổ sung đúng thủ tục theo qui định.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương Tiền Giang theo các bước sau:

- Cán bộ trả kết quả cho người nhận theo giấy hẹn hoặc gửi qua đường bưu địên nếu thương nhân không đến nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở. 

- Trường hợp nếu mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ (giấy cam kết tổ chức tự viết).

* Riêng hồ sơ gửi qua đường bưu điện: văn thư đóng dấu công văn đến, chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trả lời thương nhân bằng văn bản xác nhận (nếu đủ, hợp lệ) hoặc văn bản không xác nhận hay đề nghị bổ sung (nếu chưa đầy đủ, hợp lệ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, nghỉ).

* Bản chính:
- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu);
- Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu);
* Bản sao:
- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
- Hình ảnh hàng hóa KM và hàng hóa dùng để KM;
- Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
- Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

File mẫu:

1. Chương trình khuyến mại mang tính may rủi có phát hành vé số dự thưởng phải tuân thủ các quy định sau đây: - Vé số dự thưởng phải có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng; - Vé số dự thưởng phải in đủ các nội dung về số lượng vé số phát hành, số lượng giải thưởng, giá trị từng loại giải thưởng, địa điểm phát thưởng, thời gian, địa điểm mở thưởng và các nội dung liên quan quy định tại Điều 97 Luật Thương mại; - Việc mở thưởng chỉ áp dụng cho các vé số đã được phát hành. 2. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ không được vượt quá 180 (một trăm tám mươi) ngày trong một năm, một chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày. 3. Thương nhân sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi; thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên; thuốc chữa bệnh để khuyến mại dưới mọi hình thức, khi bị đình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại phải chấm dứt toàn bộ việc thực hiện chương trình khuyến mãi. 4. Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc. Mẫu KM-10: Báo cáo giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi. Mẫu KM-12: Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại