Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 187 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
166 Test0001 Toàn trình Test liên thông UBT Sở Thông tin VNPT Thông tin truyền thông
167 1.004446.000.00.00.H25 Toàn trình TT test liên thông VNPT Bình Định Thông tin truyền thông
168 2.000720.000.00.00.H08 Toàn trình Thủ tục kiểm tra VNPT Bình Định Thông tin truyền thông
169 1.001193.000.00.00.H15 Toàn trình Thủ tục đăng ký khai sinh (LGSP) VNPT Bình Định Thông tin truyền thông
170 HT_TEST_1234213131268 Một phần đăng ký nhận cha, mẹ, con VNPT Bình Định Thông tin truyền thông
171 TY Một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Cấp Quận/huyện Thú y
172 1.010929 Một phần Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Văn hóa
173 1.000831.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Văn hóa
174 1.000903.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Văn hóa
175 ATTP01 Một phần Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Cấp Quận/huyện Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
176 VTLT-01 Một phần Ký ban hành văn bản. Đại học Vinh Văn thư lưu trữ
177 XB15 Toàn trình Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành
178 TEST_HCC Toàn trình TEST LUỒNG QUY TRÌNH HCC Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành
179 TT_TEST_KHO_DU_LIEU Toàn trình Thủ tục test kho dữ liệu AGG Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành
180 XB01 Một phần Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 update Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành