Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
181 XB18 Một phần Thông báo lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Cấp Quận/huyện Xuất Bản, In và Phát hành
182 XTTM009 Toàn trình Quy trình of test Cấp Quận/huyện Xúc tiến thương mại
183 XTTM06 Toàn trình Thông báo thực hiện khuyến mại update Cấp Quận/huyện Xúc tiến thương mại
184 TTSDBSKM Một phần Thông báo thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Cấp Quận/huyện Xúc tiến thương mại
185 TEMPLATE_GIAY_TO Một phần Thủ tục xuất template giấy tờ Đại học Nam Cần thơ Lĩnh vực xuất template giấy tờ