Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 187 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
106 X-HCTP30 Một phần Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt) Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
107 X-HCTP55 Một phần Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
108 QT07XD Một phần Cấp mới GPXD Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
109 2.000554.000.00.00.H15 Toàn trình Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
110 1.001193.000.00.00.H15 Một phần Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
111 2.000181.000.00.00.H15 Một phần Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
112 2.000488.000.00.00.H15 Một phần Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
113 1.000894.000.00.00.H15 Một phần Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
114 1.004873.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
115 1.004845.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
116 1.004837.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
117 1.000656.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục đăng ký khai tử UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
118 1.001022.000.00.00.H15 Một phần Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Hộ tịch
119 X-HCTP40 Một phần Đăng ký khai tử trong nước Cấp Quận/huyện Hộ tịch
120 KD01 Toàn trình Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Kế hoạch & đầu tư