Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
46 2.000815 Toàn trình Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/huyện Biểu diễn nghệ thuật
47 HDDN01 Toàn trình Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Biểu diễn nghệ thuật
48 BDNT07 Một phần Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Cấp Quận/huyện Biểu diễn nghệ thuật
49 bhtn Một phần Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp UBND_Tỉnh Đông Bình Bảo hiểm thất nghiệp
50 CM_GPLX Toàn trình Cấp mới giấy phép lái xe Cấp Quận/huyện BẢO TRỢ XÃ HỘI aa
51 TEST EDOC Một phần Test eDoc 123456789 Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội Bổ trợ tư pháp - tổ chức
52 test_daknong Toàn trình thủ tục test dak nong Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
53 BTXH012 Toàn trình Thủ tục HNM test Đại học Nam Cần thơ Bảo trợ xã hội
54 BTXH01 Toàn trình Thủ tục test17042023 Đại học Nam Cần thơ Bảo trợ xã hội
55 TT_HUYEN_XA Một phần Thủ tục chuyển cấp huyện xã Đại học Nam Cần thơ Bảo trợ xã hội
56 CB01 Một phần Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
57 CB02 Một phần Bổ nhiệm vào ngạch công chức Cấp Quận/huyện Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
58 TTTESTCDL2 Một phần Thủ tục test CDL 2 Cấp Quận/huyện [CDL] Lĩnh vực thủ tục 1
59 1.005190.000.00.00.H08 Toàn trình Thủ tục cấp giấy đi đường phường/xã Cấp Quận/huyện Đường bộ
60 LPM_Test_BDI Toàn trình LPM_Test_BDI VNPT Bình Định Đất đai