Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
76 DIEU45 Một phần Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội Đất đai
77 VPĐKĐĐ_01 Một phần Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội Đất đai
78 DIEU24 Một phần Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn Phòng đăng ký đất đai hà nội Đất đai
79 DD01 Toàn trình Quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Quận/huyện Đất đai
80 DD01 Toàn trình Quy trình cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Quận/huyện Đất Đai IMS
81 NVD24 Toàn trình Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế Dược phẩm
82 NVD03 Toàn trình Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) Sở Y tế Dược phẩm
83 NVD23 Toàn trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Cấp lần đầu) Sở Y tế Dược phẩm
84 NVD13 Toàn trình Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm Sở Y tế Dược phẩm
85 NVD26 Toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) Sở Y tế Dược phẩm
86 thu tuc vnpost Một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Cấp lần đầu) (test vnpost) Sở Y tế Dược phẩm
87 QT DD_TCQSDD Toàn trình Đo đạc tặng cho QSD đất Cấp Quận/huyện ĐO ĐẠC
88 xdtd1 Một phần Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng111 Cấp Quận/huyện Di sản văn hóa
89 DTND02 Toàn trình Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (test dấu) !@#$%^&*_=+-<>.,/?;:}{|`~ Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
90 3.000181.000.00.00.H15 Toàn trình Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Tài nguyên và Môi trường (ĐLK) Giáo dục và đạo tạo