Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
91 1.001776 Toàn trình Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
92 Thủ tục test Một phần Test test Cấp Quận/huyện Gia đình
93 1.011799.H08 Toàn trình Khám giám định y khoa đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác VNPT Bình Định Giám định y khoa
94 1.011799 Một phần Khám giám định y khoa. Liên thông Giám định y khoa; tài khoản thụ hưởng không thuộc cơ quan tiếp nhận Cấp Quận/huyện Giám định y khoa
95 HC_OLINE_02 Toàn trình Test Sở Công Thương Cấp Quận/huyện Hóa Chất
96 YTDP01 Toàn trình Lỗi không tiếp nhận được hồ sơ nộp onl đối với thủ tục 1.003702.000.00.00.H35 của huyện Than Uyên Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
97 TEST0102 Toàn trình Thủ tục TEST TGG Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
98 AGG_KHONG_LIEN_THONG_KH_HT Một phần AGG Không liên thông kết hôn - khai tử Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
99 AGG_ESB_LT_Khai_Tu Một phần AGG_ESB Liên thông khai tử Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
100 AGG_ESB_LT_Ket_Hon_Khai_Tu Một phần AGG_ESB Liên thông kết hôn, khai tử Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
101 X-HCTP19 Một phần Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
102 X-HCTP29 Toàn trình Chứng thực chữ ký Lợi test. Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
103 X-HCTP49 Toàn trình Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
104 X-HCTP28 Một phần Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt) Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp
105 X-HCTP30 Một phần Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt) Cấp Quận/huyện Hành chính - Tư pháp