CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1305 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 BHXH2 Mức độ 3 ABC Cấp Quận/huyện A333
2 THIENTGG00 Mức độ 3 Thủ tục đại diện huyện Cai Lậy Cấp Quận/huyện ABCDE10013
3 TEST_DOI_QT Mức độ 4 Test đổi quy trình thủ tục Nhi Sở TTTT ABCDE10013
4 NHI01 Mức độ 4 Thủ tục test Nhi Nhi Sở TTTT ABCDE10013
5 TL Mức độ 4 Tiến trình giải quyết hồ sơ: Trích lục bản vẽ; Điều chỉnh bản vẽ Cấp Quận/huyện ABCDE10013
6 THUE_DAT Mức độ 4 Thủ tục kiểm tra nghĩa vụ tài chính thuế đất CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH) An toàn bức xạ hạt nhân
7 1.0043193 Mức độ 3 TEST THÊM THỦ TỤC CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH) An toàn bức xạ hạt nhân
8 TESTNHI01 Mức độ 4 Nhi nhi là lá 023 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
9 TESTNHI01 Mức độ 4 Nhi nhi là lá 023 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
10 TEST_TGG Mức độ 3 Test TGG Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
11 29052020HH Mức độ 4 Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
12 kcb001 Mức độ 4 test kcb Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
13 test nop online Mức độ 3 test nop online Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
14 TEST_TINNHAN Mức độ 3 TEST TIN NHAN Cơ quan test tin nhắn An toàn bức xạ hạt nhân
15 MEOCAILAY Mức độ 3 Mèo Gò Công Công nghệ Thông tin An toàn bức xạ hạt nhân