Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Cai Lậy 164 71 28 1796 1316 5 1 5.5 % 94.1 % 0.4 %
CƠ QUAN TEST (VNPT BÌNH ĐỊNH) 7 5 3 35 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở TNMT tỉnh Hậu Giang 361 203 631 4 1 1 0 0 % 0 % 100 %
TEST THÀNH PHỐ YÊN BÁI 3 3 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị Xã Phú Mỹ BRVT 2 42 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở TTTT 26 32 20 593 117 9 5 82.9 % 9.4 % 7.7 %
UBND Thành phố Mỹ Tho 28 4 3 23 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở LĐTBXH_Hà Nội 1 4 0 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo Hiểm Xã Hội Bình Định 5 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 98 2 5 50 7 3 10 57.1 % 0 % 42.9 %
Công an tỉnh 52 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 50 3 4 61 58 NV 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 59 6 29 29 4 0 0 100 % 0 % 0 %
VNPT Thái Bình 10 0 1 9 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Giao Thông Vận Tải 76 3 1 7 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã An Nhơn 47 9 1 2 2 0 0 0 % 100 % 0 %
Quận Hoàn Kiếm 0 1 0 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND DĨ AN 1 1 6 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 88 38 2 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Châu Phú test 100 1 2 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 35 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 108 7 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Cai Lậy 6 2 1 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Cái Bè 3 1 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công nghệ Thông tin 1 1 1 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Tỉnh Tiền Giang 1 1 1 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thị Xã Dĩ An 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND TEST 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
CO QUAN TEST 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Viễn Thông Tp.HCM 0 3 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cơ quan test tin nhắn 0 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 95 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 88 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 36 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 33 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 19 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Bình Định 6 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 5 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 5 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra 5 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế 4 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Tỉnh test liên thông 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở liên thông 1 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TEST SỞ NGÀNH YÊN BÁI 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TEST CƠ QUAN 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
STTTT Nam 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
ITKV1 TEST 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở test 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thi Hành án 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Phát triển 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
test kv1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Văn phòng đất tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Phòng Tài nguyên môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
sở a 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Phòng Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
THÀNH PHỐ TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
THÀNH PHỐ TEST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Điện Lực - update 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở ngân hàng 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Huyện A 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Định Quán 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tuấn 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND TP.Vũng Tàu BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
NGÂN HÀNG TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Con SLDTBXH BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội BRVT 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Trung Tâm PVHCC Yên Bái 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND HN 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Sở TEST 123 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Hải Phong1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cơ Quan Test 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
SO_TN_VA_MT 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Doanh nghiệp viễn thông Viettel test 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Doanh nghiệp viễn thông Mobi 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Doanh nghiệp viễn thông Vina 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Tổng đài 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cơ quan Demo 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND tỉnh An Giang (Nhi) 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Tổng công ty Cap 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công ty cổ phần viễn thông FPT 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
BỘ CÔNG AN 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cơ quan test Bộ Nông Nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
test cơ quan sở ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Tổng Cục Phòng Chống Thiên Tai 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TEST THEM MOI CO QUAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 164
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 1796
Giải quyết: 1316
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 5.5%
Đúng hạn: 94.1%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 361
Mức độ 3: 203
Mức độ 4: 631
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 593
Giải quyết: 117
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 82.9%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 7.7%
Mức độ 2: 28
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 50
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 57.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 42.9%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 50
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 61
Giải quyết: 58
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 59
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 29
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 47
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 100
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 108
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 88
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%