Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 185 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
16 thuTucTestOfficeV3 Toàn trình Thủ tục dành test liên thông office v3 NAN. Task IGATESUPP-58430 IGATE_NAN kết nối liên thông hệ thống VNPT iGate và VNPT iOffice v3 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
17 XTTM07_4 Toàn trình Xác nhận tình trạng hôn nhân HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
18 XTTM07_6 Toàn trình Đăng ký giám hộ HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
19 X_HT36 Toàn trình Đăng ký khai sinh ( DVCQG) Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
20 XTTM07 Toàn trình Đăng ký khai sinh _ HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
21 XTTM07_5 Toàn trình Đăng ký nhận Cha mẹ con HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
22 XTTM07_7 Toàn trình đăng ký chấm dứt giám hộ HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
23 TEST_THU_TUC_24098 Một phần Thủ tục test 24098 Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
24 BCTEST01 Một phần Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
25 Test001 Một phần test thủ tục mới update Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
26 ATBXHNX001 Một phần Đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
27 YTDP06 Toàn trình Test tool 1 Sở Y tế An toàn bức xạ hạt nhân
28 DEMO_THONG_BAO_CD Một phần Thủ tục demo thông báo công dân Sở Y tế An toàn bức xạ hạt nhân
29 POWACO_TEST Một phần Thủ tục test liên thông POWACO Sở Y tế An toàn bức xạ hạt nhân
30 CUONGNV Một phần CUONGNV Cấp Quận/huyện Báo chí con