Form tìm kiếm thủ tục

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 187 thủ tục
dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.001776.000.00.00.H08 Toàn trình thủ tục test (abc chụt chụt) Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ nhiệt
2 TTKS_001 Toàn trình TEST LUỒNG NỘP HS Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
3 29052020HH Toàn trình Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
4 VTU0001 Một phần Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh VTU Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
5 fffffffffffffffffffffffffffff Một phần Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã ////"" : ' Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
6 test chuyen buoc Một phần test chuyen buoc Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
7 test nop online Một phần test nop online

Sở Công thương

An toàn bức xạ hạt nhân
8 1.009975.000.00.00.H08 Một phần thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng

An toàn bức xạ hạt nhân
9 TEST_TINNHAN Một phần TEST TIN NHAN Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
10 XTTM05 Một phần Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
11 1.011733.000.00.00.H24 Toàn trình Khai tử HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
12 XTTM07_2 Toàn trình Kết hôn HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
13 XTTM07_3 Toàn trình Ly hôn HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
14 1.004616.000.00.00.H39 Toàn trình Quy Trình Test dự án iGate 1.0 ( Đừng cấu hình quy trình của tester) Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
15 1.001471 Toàn trình Quy trình kiểm tra dân số Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân